Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tồn kho 451 nghìn tấn đường
07 | 06 | 2010
Theo Bộ NN&PTNT, đến ngày 5-6, các nhà máy đường trên cả nước đã dừng sản xuất, kết thúc vụ ép 2009-2010.

Tổng lượng mía ép là 9,6 triệu tấn, sản xuất được 889,45 nghìn tấn đường, thấp hơn 19,88 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2009; lượng đường các nhà máy bán ra từ ngày 15-4 đến ngày 15-5 năm 2010 là 60 nghìn tấn, thấp hơn 14 nghìn tấn cùng kỳ năm 2009; lượng đường tồn kho các nhà máy đến nay là 336 nghìn tấn, cao hơn 116 nghìn tấn cùng kỳ năm 2009.

Trong khi đó, lượng quota cho phép vẫn còn chưa nhập về là 115 nghìn tấn, nên tổng lượng đường còn tồn là 451 nghìn tấn.Theo Hanoimoi
Báo cáo phân tích thị trường