Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường tăng 1.000 đồng/kg
26 | 08 | 2011
Giá mía thu mua tại ruộng của nhà máy hiện là 1,2 triệu đồng/tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 200 nghìn đồng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ mía đường 2011/12 nước ta đã bắt đầu với lượng mía ép được khoảng 15 nghìn tấn, sản xuất 1.200 tấn đường tính tới đầu tháng 8. Giá mía thu mua tại ruộng của nhà máy là 1,2 triệu đồng/tấn, cao hơn so với cùng kỳ năm trước khoảng 200 nghìn đồng.

Lượng đường các nhà máy bán ra từ 11/7 đến 15/8 năm nay đạt gần 145 nghìn tấn, cao hơn 98,8 nghìn tấn so với cùng kỳ năm trước, lượngđường tồn tại các kho nhà máy đến 15/8 là 149,7 nghìn tấn, tăng 23 nghìn tấn. Lượng đường các đơn vị đã mua nhưng còn gửi tại kho các nhà máy khoảng trên 50 nghìn tấn.

Giá bán đường trong tháng qua phổ biến từ 19.000 –19.500 đồng/kg, đã có VAT, tăng 500 – 1.000 đồng so với tháng trước đó.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường