Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhiều loại nông sản tăng giá mạnh
29 | 06 | 2010
Giá nhiều loại nông sản như cà phê, tiêu, ca cao... đã tăng mạnh trong nhiều ngày qua trên địa bàn Đắk Lắk.

Cụ thể, giá cà phê từ 26.600 đồng/kg lên 28.500 - 29.000 đồng/kg, tăng 2.400 - 2.500 đồng/kg. Giá tiêu hạt có mức tăng khá mạnh, từ 55.500 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg, tăng khoảng 4.500 đồng/kg. Trong khi đó hạt ca cao lên men cũng liên tiếp tăng giá, từ 54.400 đồng/kg lên 58.500 đồng/kg, tăng 4.100 đồng/kg.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường