Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hai giống lúa chất lượng cao hợp với đồng đất Nghệ An
08 | 06 | 2010
Trong vụ xuân 2010, Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ An phối hợp với Trạm khuyến nông ba huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và Nam Ðàn khảo nghiệm hai giống lúa chất lượng cao là NA02 và Hương Việt 3 có nguồn gốc nhập nội.

Kết quả cho thấy  giống NA02 có thời gian sinh trưởng 118-120 ngày, số hạt chắc dao động từ 142 đến 151 hạt/bông, tỷ lệ lép bình quân 13%; năng suất gặt thống kê đạt xấp xỉ 60 tạ/ha, một số hộ thâm canh cao năng suất đạt 64-66 tạ/ha. Giống lúa Hương Việt 3, thời gian sinh trưởng từ 128 đến 132 ngày; số hạt chắc/bông đạt 152 hạt/bông, tỷ lệ lép chiếm 25%; năng suất hộ thâm canh khá đạt 68-70 tạ/ha.

Qua khảo nghiệm, chất lượng gạo của hai loại giống này đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng tạo cơ hội để  nông dân sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường