Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất khẩu chè tăng cao
21 | 06 | 2010
Theo Hiệp hội Chè Việt Nam (Vitas), năm tháng đầu năm, ngành chè xuất khẩu được 45 nghìn tấn, đạt kim ngạch 62 triệu USD. Ước tính, trong tháng 6 này, lượng chè xuất khẩu sẽ đạt khoảng 20 nghìn tấn.

Như vậy, hai quý đầu năm, toàn ngành xuất khẩu được 60 nghìn tấn, kim ngạch 80 triệu USD, tăng 25% về lượng và 30% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo Vitas, kim ngạch xuất khẩu chè tăng là do thời gian qua, giá chè xuất khẩu của nước ta tăng lên 1.340 USD/tấn, cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn chỉ bằng 40-50% bình quân giá chè xuất khẩu của các nước trên thế giới.Theo www.nhandan.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường