Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thời tiết: Biểu đồ về lượng mưa cho thấy thời tiết tiếp tục ảnh hưởng đến kinh doanh cây công nghiệp tại Đak Lak
23 | 08 | 2010
AGROINFO - Biểu đồ về lượng mưa của Tổ chức Khí Tượng thế giới cho thấy trong năm 2009 và 2010, lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên thấp hơn rất nhiều so với mức bình thường.

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến việc trồng trọt các cây công nghiệp như cà phê, cacao và cao su trong vùng. Chẳng hạn đối với cây cà phê cả hai loại cà phê chè (Arabica) và cà phê vối (Robusta) thì lượng mưa cần thiết là đều là trên 1.300 mm cho đến 1.900 mm hoặc 2.500 mm thì mới tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phân hóa mầm của cây. Nhưng qua biểu đồ ta cũng thấy rằng lượng mưa trong cả 2 năm 2009 và 2010 vẫn chưa đủ để tạo điều kiện cho cà phê phát triển. Do thiếu nước liên tục nên ảnh hưởng không nhỏ đến sản lượng cà phê.
Nguồn: Crop Explorer - USDA

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường