Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
IPSARD: 5 năm một chặng đường
24 | 09 | 2010
“Hội nghị gặp mặt cán bộ, đối tác và khách hàng của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT” được IPSARD tổ chức để nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm đã qua, giới thiệu tầm nhìn, định hướng phát triển, sản phẩm mới…; đồng thời là dịp để ghi nhận sự hợp tác, những tình cảm tốt đẹp của những người đồng hành suốt chặng đường đầu tiên…

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁN BỘ, ĐỐI TÁC VÀ KHÁCH HÀNG

 VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

Ngày 09-09-2005, Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp – Nông thôn (IPSARD) - tiền thân là Viện Kinh tế Nông nghiệp - chính thức được thành lập, với định hướng trở thành cơ quan nghiên cứu chính sách, hoạch định chiến lược cho Bộ NN &PTNT, tham mưu cho Đảng  và Nhà nước về lĩnh vực nông nghiêp – nông thôn. Chặng đường 5 năm đầu tiên đã đi qua với nhiều thành tựu và những dấu mốc đáng ghi nhận.

Với tinh thần quyết tâm và đoàn kết của đội ngũ cán bộ công nhân viên, dưới sự chỉ đạo kiên quyết và sáng tạo của lãnh đạo các đơn vị trong Viện, Viện đã khắc phục nhiều khó khăn thách thức, đưa Viện từ một viện duy nhất còn lại trong gần 30 cơ quan nghiên cứu trực thuộc Bộ còn áp dụng chế độ bao cấp sự nghiệp sang trở thành một trong ba Viện đầu tiên của Bộ thực hiện chuyển đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Trong thời gian gần đây, Viện đã chủ động đẩy mạnh quá trình đổi mới toàn diện, nắm bắt kịp thời yêu cầu của Bộ ngành, liên tục tham gia tích cực vào quá trình tham mưu xây dựng chính sách và đã tạo được những dấu ấn quan trọng khẳng định vai trò của Viện đóng góp vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn

Hoạt động nghiên cứu và tham mưu chính sách

Hoạt động tham mưu chính sách là mảng công tác có tiến bộ vượt bậc của Viện trong năm 2008 và 2009. Chuyển từ một Viện thuần tuý làm công tác nghiên cứu, với quyết tâm trở thành cơ quan tham mưu chiến lược cho Bộ, chỉ trong một thời gian rất ngắn, Viện chủ động phối hợp chặt chẽ với các Ban, Cục, Vụ thuộc Bộ triển khai thực hiện có trọng điểm các nhiệm vụ của Bộ. Các hoạt động này đã trực tiếp gắn nghiên cứu của Viện với các cơ quan quản lý nhà nước, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Bộ giao và gắn với giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu tư vấn. Một số kết quả nghiên cứu đã được đưa vào xây dựng các văn bản quản lý ngành. Nhờ làm tốt công tác tham mưu, uy tín của Viện đã tăng lên rõ rệt, trở thành bộ phận nghiên cứu chính sách được nhiều cơ quan nghiên cứu chiến lược của Đảng, Chính phủ và Quốc hội yêu cầu tư vấn, là địa chỉ tin cậy của nhiều cơ quan báo chí truyền thông hàng đầu.

Các đóng góp điển hình là Đề án “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” phục vụ xây dựng Nghị Quyết 26 Trung ương Đảng lần thứ 7 "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2008; xây dựng Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn đến năm 2020; xây dựng Chiến lược nghiên cứu khoa học công nghệ nông nghiệp nông thôn; Chiến lược an ninh lương thực quốc gia  đến năm 2020 và  tầm nhìn 2030; Đề án xây dựng hệ thống thông tin phân tích ngành hàng và  dự báo thị trường …

Thông tin chính sách

Bám sát các vấn đề chính sách có tính thời sự, IPSARD định kỳ xuất bản các tài liệu tham khảo chính sách đặc biệt như: Bản tin “Kiến nghị Chính sách”, “Tài liệu tham khảo chính sách NNNT”. Những ấn phẩm này đã góp phần cung cấp thông tin cho các cấp lãnh đạo trong quá trình quản lý và quyết định chính sách. Nhiều tài liệu quan trọng đã ra mắt kịp thời: Tái cấu trúc nền kinh tế, vượt qua suy thoái toàn cầu, đẩy mạnh phát triển; Chiến lược phát triển NN NT Việt Nam, tầm nhìn 2030; Đánh giá ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến hộ nông thôn và các nhu cầu hỗ trợ chính sách; Mô hình đào tạo trong nông nghiệp ở các nước Châu Âu; mô hình tổ chức điều phối ngành hàng nông sản một số nước…

Thông tin thị trường

Bám sát nhu cầu thông tin thị trường, AGROINFO (trực thuộc IPSARD) cho ra đời các sản phẩm thông tin thị trường dự báo ngắn hạn và dài hạn điển hình như các Báo cáo phân tích các ngành hàng nông sản (lúa gạo, cà phê, cao su, thịt – thực phẩm, hồ tiêu..), các Bản tin “Nông nghiệp và hội nhập”. Đây là những thông tin phân tích và dự báo thị trường hữu ích cho các doanh nghiệp.

Liên kết kinh doanh xã hội

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn (IPSARD) là cơ quan tham mưu nghiên cứu chính sách phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phục vụ người sản xuất kinh doanh trong ngành. Để phục vụ thiết thực nhiệm vụ trên, Trung tâm Thông tin PTNNNT của Viện (AGROINFO) đã liên kết với một số đối tác thành lập nên Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Phát triển Nông nghiệp nông thôn AgroVietLink.

Sứ mệnh của AgroVietLink là tổ chức liên kết hợp tác để kết nối người nông dân, trang trại, nhà chế biến, và người kinh doanh trong một chuỗi gắn kết về quyền lợi và nghĩa vụ.

Một trong những hoạt động ưu tiên của AgroVietLink là thành lập và vận hành Công ty TNHH GreenLink, hoạt động theo mô hình doanh nghiệp xã hội, thực hiện Dự án Chuỗi liên kết và phân phối nông sản sạch hữu cơ GreenLink, nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của tầng lớp khách hàng có uy tín trong xã hội, phục vụ cộng đồng, thu hút sự ủng hộ cho các hoạt động nghiên cứu, đề xuất chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Được đánh giá là hoạt động có ý nghĩa kinh tế - chính trị - xã hội quan trọng, đáp ứng kịp thời nhu cầu của xã hội, Dự án đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo các giới trí thức của Hà Nội, nhiều tổ chức trong và ngoài nước như Hội Nông dân Việt Nam, các Viện nghiên cứu, các cơ quan truyền thông đại chúng, và các tổ chức quốc tế và các nhà lãnh đạo trung ương và địa phương.

Tư vấn doanh nghiệp

Thời gian gần đây, công nghệ cao đã được áp dụng trong nông nghiệp nước ta và bước đầu có một số thành tựu nhất định, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng của một số sản phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cũng đang chuyển từ làm nhiều, nhanh, bán rẻ, sang sản xuất chất lượng cao, sạch, bán giá cao phục vụ đô thị lớn và thị trường xuất khẩu. Để tăng cường áp dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho nông sản, Khu Công viên Nông nghiệp (Agropark) đã được áp dụng ở một số quốc gia trên thế giới đáp ứng các tiêu trí cơ bản sau: (i) khép kín về môi trường, không có chất thải (đầu vào của khâu này là đầu ra của khâu khác); (ii) công nghệ cao trong sản xuất và chế biến; (iii) sản phẩm sạch, chất lượng cao, gắn với thị trường đô thị và nâng cao khả năng liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Đây cũng là những vấn đề mà các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng như lãnh đạo các địa phương đang rất quan tâm.

Năm 2010, Trường Đại học Wageningen và Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT đã phối hợp tư vấn giúp lãnh đạo và doanh nghiệp triển khai nghiên cứu khả thi cho mô hình Công viên Nông nghiệp Tích hợp (AgroPark tích hợp) đầu tiên của Việt Nam, tại Tỉnh Thái Nguyên, và một số mô hình khác ở các tỉnh miền Trung, Nam bộ..

Một trong những nguyên nhân quan trọng làm nên thành công đó là nhờ IPSARD đã có được những sự hỗ trợ từ nhiều cơ quan tổ chức: Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha; Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan Mạch; Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB; Tổ chức Nông Lương thế giới, …

Nhiều trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước đã đồng hành cùng IPSARD: Đại học Wageningen (Hà Lan); Đại học Copenhagen (Đan Mạch); Đại học Quốc gia Úc, Đại học Kinh tế Stockhom, Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế - IFPRI …

Phát triển đối tác

IPSARD cũng đã có được sự tin cậy, hợp tác của nhiều đối tác là cơ quan quản lý, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí:  Các đơn vị trực thuộc Bộ NN &PTNT, Bộ LĐ–TB & XH, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên,; Báo Nông thôn Ngày nay, Kênh truyền hình INFO TV, INVEST TV, Báo Đầu tư, Báo Điện tử Vietnamnet…

“Hội nghị gặp mặt cán bộ, đối tác và khách hàng của Viện Chính sách và Chiến lược PTNNT” được IPSARD tổ chức để nhìn lại chặng đường phát triển 5 năm đã qua, giới thiệu tầm nhìn, định hướng phát triển, sản phẩm mới…; đồng thời là dịp để ghi nhận sự hợp tác, những tình cảm tốt đẹp của những người đồng hành suốt chặng đường đầu tiên…

Đây là cơ hội để IPSARD cùng các đối tác, cùng  tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm: Xây dựng mô hình Công viên nông nghiệp (AgroPark), Mô hình trồng rau an toàn, Mô hình liên kết nông dân với Doanh nghiệp; Hoạt động tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại nông nghiệp nông thôn; Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa NNNT…

IPSARD mong muốn được cùng các đối tác, khách hàng nâng tầm quan hệ, phối hợp hành động vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng.

                                                                                                                                     IPSARDBáo cáo phân tích thị trường