Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ure duy trì đà tăng giá
27 | 09 | 2010
AGROINFO - Tương tự như phân DAP, tuần thứ 3 của tháng 9, giá phân Ure tiếp tục tăng ở nhiều địa phương. Tại Bến Tre, ngày 23/09, giá phân Ure là 8.000 đ/kg, tăng 500 đ/kg so với tuần trước (tương đương mức tăng 6,67%).

Tại Đà Nẵng, giá phân Ure tăng nhẹ hơn. Trong ngày 23/09, giá Ure là 6.500 đ/kg, tăng nhẹ 100 đ/kg so với giá ngày 20/09 và tăng 150 đ/kg (tương đương tăng 2,36%) so với giá tuần 2 tháng 9.

Giá phân bón Ure tại Bến Tre và Đà NẵngNguồn: Agroinfo

Tuy nhiên, theo dự báo, giá phân Ure sẽ sớm giảm nhiệt trong thời gian sắp tới khi nguồn cung cho mặt hàng này trở nên phong phú hơn. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (DPM) đã có thông tin về việc duy trì sản xuất, đảm bảo lượng dự trữ tối thiểu là 70.000 tấn urê Phú Mỹ trong kho để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường với giá ổn định. Nhiều công ty khác cũng đang tăng cường dự trữ phân bón cho vụ Đông Xuân.

Trích bản tin "Thị trường Nông sản & Hội nhập"AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường