Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu điều vượt 1 tỉ USD
06 | 12 | 2010
Theo Hiệp hội Điều VN (Vinacas), trong 11 tháng đầu năm xuất khẩu nhân điều của VN đạt 177.000 tấn các loại với kim ngạch vượt 1 tỉ USD, tăng 9,3% về số lượng và tăng 32,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2009.

Đây là kim ngạch xuất khẩu điều cao nhất từ trước đến nay và cũng là lần đầu tiên ngành điều gia nhập nhóm các mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD.

Theo Vinacas, dự kiến đến hết năm 2010 xuất khẩu điều của VN đạt khoảng 190.000 tấn với kim ngạch 1,1 tỉ USD.Theo Tuổi Trẻ Online
Báo cáo phân tích thị trường