Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2011 diện tích trồng điều cả nước sẽ đạt 450 nghìn ha
16 | 11 | 2009
Ngành điều Việt Nam đặt mục tiêu, năm 2011 diện tích trồng điều cả nước sẽ đạt 450 nghìn ha với sản lượng thu hoạch 500 nghìn tấn. Cùng với lượng điều thô nhập khẩu, năm 2011 ngành điều sẽ chế biến xuất khẩu khoảng 200 nghìn tấn điều nhân, thu về khoảng 1 tỉ USD.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường