Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường Điều có thể thiếu hụt nguyên liệu
15 | 10 | 2009
Hiệp hội điều Việt Nam khuyến cáo, năm nay các nước xuất khẩu điều chủ lực trên thế giới như Việt Nam, Ấn Độ và các nước ở Châu Phi đều mất mùa nên thị trường có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nguyên liệu.
 Do đó, các doanh nghiệp đã ký hợp đồng xuất khẩu thì cần nhanh chóng giao hàng để tránh thiệt hại khi giá cả biến động như năm 2008, còn các doanh nghiệp khác chỉ nên ký tiếp hợp đồng khi đảm bảo đủ nguồn nguyên liệu.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường