Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu điều nguyên liệu trong tháng 8/09 tăng mạnh bấp chấp xuất khẩu điều sụt giảm
23 | 10 | 2009
AGROINFO - Theo số liệu của Tổng cục hải quan, nhập khẩu điều nguyên liệu của Việt Nam trong tháng 8/2009 đạt 24,2 triệu USD, mức cao nhất kể từ đầu năm 2009, tăng 7,7% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất nhập khẩu điều năm 2008-2009 (triệu USD)
 


Nguồn: AGROINFO, Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan

Đây dường như đi ngược lại với quy luật thị trường bởi lẽ xuất khẩu điều thường đạt đỉnh vào tháng 7 sau đó giảm dần vào các tháng cuối năm do vậy nhập khẩu điều nguyên liệu (chiếm 1/3 lượng điều phục vụ cho xuất khẩu) thường đạt đỉnh vào 1 hoặc 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, trong tháng 8/09, bấp chấp việc kim ngạch XK điều sụt giảm thì kim ngạch nhập khẩu điều lại tăng. Có thể giải thích một phần cho việc NK điều tăng là do sản lượng điều từ các nước lớn như Ấn Độ, Campuchia, Bờ Biển Ngà được dự báo sẽ giảm mạnh do mất mùa. Do vậy, các doanh nghiệp XK điều tăng nhập khẩu để dự trữ hàng. 8 tháng đầu năm 2009, Bờ Biển Ngà, Campuchia, Nigieria và Ghana là 4 nước Việt Nam nhập khẩu điều nhiều nhất (chiếm 85,6% tổng kim ngạch nhập khẩu điều).


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường