Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đang nhập khẩu 40% nguyên liệu Điều thiếu hụt
28 | 10 | 2009
Việc thiếu hụt nguyên liệu trong sản xuất là vấn đề mà ngành điều Việt Nam thường xuyên phải đối mặt trong nhiều năm qua.
Hiện cả nước có khoảng 400 nghìn ha điều, nhưng do ngành chế biến liên tục tăng nên diện tích này mới chỉ đáp ứng được 60% nguyên liệu. 40% nguyên liệu còn thiếu hụt đang được nhập khẩu từ các nước châu Phi như Bờ Biển Ngà, Indonesia… Tuy nhiên, việc nhập khẩu điều thô cũng không ảnh hưởng tiêu cực tới người trồng điều trong nước. Ngược lại, điều này còn thúc đẩy người sản xuất lựa chọn những giống điều có năng suất cao, chất lượng tốt.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường