Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trên 100.000 ha cây điều nhiễm bệnh
03 | 11 | 2009
Mưa trái mùa từ đầu năm đến nay đã làm cho trên 100.000 ha cây điều của tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh bị nhiễm bệnh.
Năng suất cây điều của các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ theo đánh giá đã giảm ít nhất từ 30 – 40% so với những năm trước.

AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường