Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyển chuyên gia phân tích ngành hàng Tiêu/Điều
14 | 04 | 2011
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) hiện chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường, đặc biệt là các thông tin dự báo và phân tích thị trường. Đây là một khó khăn lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang phải đương đầu khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu trên khu vực và thế giới.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
CHUYÊN GIA PHÂN TÍCH NGÀNH HÀNG TIÊU/ ĐIỀU
 
I.                   GIỚI THIỆU
Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn (trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) hiện chưa được tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường, đặc biệt là các thông tin dự báo và phân tích thị trường. Đây là một khó khăn lớn mà các doanh nghiệp vừa và nhỏ lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đang phải đương đầu khi nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu trên khu vực và thế giới.
Mặc dù hiện nay trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin chính sách nông nghiệp nông thôn cũng đã được chuyển tải đến các đối tượng theo các hình thức chuyển tải khác nhau, ở cả cấp trung ương và địa phương. Các thông tin này chủ yếu tập trung vào các nội dung thông báo chính sách mới, giới thiệu đối tượng thụ hưởng chính sách và thời gian, không gian thực hiện chính sách, theo chiều từ trên xuống. Các thông tin phản hồi về việc thực hiện chính sách từ phía các đối tượng thụ hưởng chính sách ít được chú ý và chỉ dừng lại ở các ý kiến riêng lẻ của cá nhân hoặc một vài tổ chức.
 Trong khi đó, ở một số đơn vị tham mưu chính sách hiện nay như Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT, các cán bộ nghiên cứu chính sách đã đang thực hiện nhiều nghiên cứu chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn một cách bài bản và chất lượng. Những nghiên cứu này chưa được phổ biến sâu rộng đến các đối tượng.
Nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án Dự án “Nghiên cứu kiến nghị chính sách hỗ trợ các DNVVN trong ngành nông nghiệp – giai đoạn 2 và 3” – (Dự án SMEs) do Chính phủ Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện. Trong đó, một trong những mục tiêu giai đoạn hiện nay là tăng cường năng lực truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 
Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiêp nông thôn đã và đang được BQLDA hỗ trợ thực hiện hoạt động làm đầu mối kết nối và tập hợp các nguồn lực thông tin thị trường và chính sách hỗ trợ phát triển DNVVN nông nghiệp nông thôn từ trong và ngoài IPSARD, đồng thời là đầu mối kết nối với các cơ quan truyền thông trong việc thúc đẩy mạnh khả năng truyền tải thông tin nhanh và hiệu quả đến đông đảo các đối tượng quan tâm.
            Để triển khai có hiệu quả hơn nữa hoạt động của Dự án hỗ trợ tăng cường năng lực tư vấn thông tin thị trường cho Trung tâm Thông tin Phát triển nông nghiệp nông thôn, trong phạm vi trách nhiệm của mình, BQLDA xây dựng điều khoản tham chiếu cho hoạt động chuyên gia tư vấn thông tin thị trường để tham chiếu và quản lý sau này.
 
II.               MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG
Nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực tư vấn thông tin thị trường cho đội ngũ cán bộ của Trung tâm thông qua các báo cáo thị trường tiêu/ điều cung cấp thông tin cần thiết cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được soạn thảo và phát hành.
 
III.             NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1.      Thu thập, cập nhật và xử lý số liệu, thông tin liên quan đến ngành hàng tiêu/điều.
v Tham gia các cuộc khảo sát và nghiên cứu thị trường mà Trung tâm thực hiện v.v…
v Theo dõi và giám sát số lượng, chất lượng và thời điểm việc cung cấp thông tin từ hệ thống cộng tác viên, đảm bảo tính chính xác của thông tin.
v Nhập và xử lý số liệu phục vụ báo cáo hàng tháng về tiêu/ điều
2.      Viết báo cáo tháng về thị trường.
v Xây dựng outline cho các báo cáo thị trường tiêu/ điều.
v Tổng hợp tình hình thị trường ngành điều tại các địa phương nằm trong hệ thống thông tin của Trung tâm, viết báo cáo tháng để đăng trên Website của Trung tâm.
3.      Trực tiếp báo cáo với Giám đốc Trung tâm và làm việc dưới sự giám sát chuyên môn của Trưởng phòng Nghiên cứu thị trường nông sản.
 
IV.             SẢN PHẨM  
Các tài liệu phải giao nộp cho BQLDA và Trung tâm:
v  Viết một bản kế hoạch hoạt động chi tiết cho toàn bộ quá trình tư vấn, một tuần sau khi ký hợp đồng.
v Nhập tất cả số liệu giá về tiêu/ điều từ hệ thống cộng tác viên vào Cơ sở dữ liệu của Trung tâm
v Viết báo cáo hàng tháng về tình hình ngành hàng tiêu/ điều tại các thị trường có tên trong hệ thống thu thập thông tin của Trung tâm.
 
V.                CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
1. Thời gian:
Thời gian làm việc bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 11/2011 tại Phòng nghiên cứu thị trường nông sản – Trung tâm Thông tin, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội; thực hiện các cuộc khảo sát tại một số tỉnh theo chỉ đạo của Trung tâm.
2. Kinh phí:
Hai chuyên gia (một chuyên gia về ngành điều, một chuyên gia về ngành tiêu), tùy thuộc vào trình độ và kinh nghiệm sẽ được hưởng lương theo mức lương của EU-UN, bao gốm thuế thu nhập.
 
VI.             YÊU CẦU VỀ KINH NGHIỆM
v Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên trong hoặc ngoài nước chuyên ngành: Kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Tài chính, Marketing, Kinh tế phát triển, Kinh tế nông nghiệp. Ưu tiên ứng viên có bằng nước ngoài.
v Có kiến thức tốt về tình hình chính trị – xã hội, hợp tác thương mại (trong nước và quốc tế.
v Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, phân tích. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực nông nghiệp
v Hiểu biết về các chính sách và thị trường trong ngành tiêu/ điều.
v Sử dụng tốt các phần mềm như Excel, SPSS, Stata


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ