Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
TOR CHUYÊN GIA CHO VIỆC XÂY DỰNG LẠI GIAO DIỆN VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TIN BÀI CỦA CHUYÊN MỤC ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH – CẦU NỐI NÔNG DÂN, DOANH NGHIỆP VÀ CÁC NHÀ HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRÊN TRANG WEB AGROINFO.
02 | 03 | 2011
Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) nông nghiệp nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp” - giai đoạn 2&3 do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện. Một trong những mục tiêu của dự án giai đoạn 2 và 3 là tăng cường năng lực truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN NNNN.
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
(Kèm theo phiếu giao khoán công việc số 01/PGKĐX    /SMEsII+III/TTTT)
Chuyên gia Xây dựng lại giao diện, nghiệp vụ quản lý tin bài của chuyên mục đối thoại chính sách – cầu nối nông dân, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách trên trang web Agro.gov.vn
I. BỐI CẢNH
Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ nông nghiệp nông thôn (DNVVN NNNT ) Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt dự án “Nghiên cứu xây dựng khuyến nghị chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp” - giai đoạn 2&3 do chính phủ Tây Ban Nha tài trợ và giao cho Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện. Một trong những mục tiêu của dự án giai đoạn 2 và 3 là tăng cường năng lực truyền thông thông tin để hỗ trợ phát triển DNVVN NNNT. 
       Trong năm 2009, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn (AGROINFO) đã đề xuất Ban quản lý dự án hỗ trợ AGROINFO thực hiện 1 chương trình hoạt động Đối thoại chính sách với mục tiêu lấp đi những khoảng trống/điểm yếu hiện nay trong hoạt động truyền thông và đối thoại chính sách giữa hai đối tượng: nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp nông nghiệp nông thôn. Một trong các hoạt động của chương trình này là xây dựng và vận hành chuyên mục đối thoại chính sách và thông tin “Chính sách và doanh nghiệp” trên trang web agro.gov.vn. Kết quả bước đầu cho thấy, nội dung chuyên trang tương đối phong phú, các chủ đề thảo luận bám sát thực tế và có sự tham gia của nhiều đối tượng quan tâm. Theo thống kê, trung bình một ngày có 3000 lượt truy cập vào chuyên trang. Tuy nhiên, ở giai đoạn trước do kế thừa giao diện và nghiệp vụ quản lý tin bài của trang web ipsard.gov.vn nên:
+ Tin bài chỉ được liệt kê theo nhóm tin, các phần bên trái bên phải vẫn là nội dung của trang chính ipsard.gov.vn do vậy chưa tạo được sự nổi bật, sự khác biệt, mức độ trang trọng của chuyên trang.
+ Chưa tạo được các chủ đề nhỏ trong chuyên mục gây khó khăn cho người đọc khi muốn theo dõi theo chủ đề
+ Phần phản hồi (tương tác với người xem) chưa có khả năng thu thập đủ thông tin cần thiết cho quản trị nội dung xem xét, trả lời, còn tồn tại lỗi kỹ thuật khi chưa bắt lỗi nhập mã an toàn, dễ bị tấn công gây rác cơ sở dữ liệu.
+ Phần quản trị do chưa được tách riêng nên việc thay đổi nội dung ở chuyên mục vẫn có thể thực hiện bằng tài khoản đăng nhập quản trị trang chính ipsard.gov.vn.
+ Phần chỉnh sửa thêm bớt nội dung cho chuyên mục do vẫn thừa kế các công cụ soạn thảo cũ nên không hoạt động với một số trình duyệt mới gây khó khăn cho quản trị khi phải mở thêm trình duyệt tương thích.
Năm 2011, Agroinfo tiếp tục cải tiến và duy trì chuyên mục này để trở thành một kênh đối thoại chính sách quan trọng, gần gũi và thân thiện. Vì vậy, Trung tâm cần tuyển một chuyên gia xây dựng lại giao diện và nghiệp vụ quản lý tin bài cho chuyên mục
II. MỤC TIÊU
- Chuyên mục được thiết kế với giao diện hiện đại, bố trí hợp lý hơn các thông tin nhằm tạo sự dễ dàng, thuận tiện hơn cho người truy cập.
 - Các mục thông tin được xây dựng dựa trên khả năng dễ dàng bổ sung, thay đổi bằng hệ quản trị khi cần thiết.
- Các nội dung thông tin (bài viết, bài giới thiệu) trên website được cập nhật dễ dàng hơn bằng hệ quản trị thông tin.
- Tăng cường khả năng tương tác hai chiều giữa người truy cập và người quản trị bằng các trang như phản hồi, hỏi đáp.
III. YÊU CẦU CHUYÊN TRANG
Xây dựng lại giao diện, nghiệp vụ quản lý tin bài của chuyên mục với cấu trúc và nội dung chuyên trang như sau :
-          Phần đầu và phần cuối (header, foooter) của chuyên trang thiết kế giống trang Agro.gov.vn
-           Các trang nội dung gồm:
·         Trang chủ
+ Một tin nổi bật chiếm khoảng 45% chiều ngang chuyên trang (hiển thị ảnh minh họa và trích dẫn của tin)
+ Vùng danh sách tin nổi bật (chính là các tin nổi bật cũ hơn tin nổi bật chính đang hiển thị) chiếm khoảng 20% chiều ngang chuyên trang. Vùng danh sách tin này có thể thêm bớt, sắp xếp khi người quản trị đăng nhập.
+ Vùng bên phải chiếm khoảng 35% chiều ngang chứa các chủ đề của chuyên trang, bên dưới chứa các liên kết dạng ảnh hoặc text đến các địa chỉ hữu ích, nội dung phần này thay đổi được trong quản trị.
+ Vùng thông tin chứa các chủ đề với tiêu đề, ảnh minh họa, và 1 tin có trích dẫn. Các chủ đề được ẩn hay hiện trong phần quản trị.
+ Sơ đồ trang chủ như sau
 

Vùng tin ảnh nổi bật (1 tin)
Vùng danh sách in nổi bật
(khoảng 10 tin)
Vùng bên phải
 
Vùng thông tin chủ đề

·         Trang nhóm tin
+ Vùng nội dung nhóm tin chứa tên nhóm tin và danh sách 10 tin mới nhất gồm tiêu đề, ảnh minh họa và trích dẫn, phía dưới là danh sách 10 tin cũ hơn chỉ có tiêu đề tin liên kết trang chi tiết của tin.
+ Vùng bên phải thừa kế vùng bên phải của trang chủ
+ Sơ đồ trang nhóm tin
 

Tên nhóm tin
Vùng bên phải
 
10 tin mới có ảnh, tiêu đề, trích dẫn
10    in cũ hơn chỉ có tiêu đề

 
·         Trang chi tiết
+ Sơ đồ trang chi tiết
 

Tên nhóm tin
Vùng bên phải
 
Tiêu đề tin
Trích dẫn và nội dung tin
10 tin các cũ hơn

 
+ Chức năng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:
o   Tính mở: Hệ thống được thiết kế và xây dựng trên nguyên tắc mở, nghĩa là có khả năng đáp ứng được các nhu cầu gia tăng sử dụng trong tương lai.
o   Tính cơ động: Hệ thống được xây dựng đảm bảo dễ dàng chuyển đổi chức năng, thêm bớt từng bộ phận nhỏ để thỏa mãn nhu cầu đa dạng của từng đối tượng phục vụ. 
o   Độ ổn định: Hệ thống phải đảm bảo khả năng hoạt động liên tục, có các phương án dự phòng về thiết bị, giải pháp và sao lưu, đảm bảo khả năng khôi phục nhanh và thay thế nóng.
o   Độ tin cậy: Cấu trúc hệ thống phải đảm bảo hiệu suất khai thác dịch vụ, ứng dụng tối đa, đồng thời hạn chế các điểm gây lỗi tiềm tàng. Việc quản lý sẽ được hỗ trợ bởi các công cụ phần cứng, phần mềm để đảm bảo luôn theo dõi được hiệu suất hoạt động của hệ thống, đồng thời có hệ thống cảnh báo và thông báo để người quản trị vận hành có phản ứng kịp thời và phù hợp.
o   An toàn và bảo mật: Trong các hệ thống hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin hiện đại, việc kết nối với các hệ thống khác là đương nhiên. Vì vậy, vấn đề an toàn và bảo mật phải được đảm bảo tối đa, trong khi vẫn phải cho phép người sử dụng khai thác hệ thống một cách hiệu quả.
o   Hiệu năng: Hiệu năng là thước đo hàng đầu để đánh giá sự thành công của việc thiết kế, xây dựng hạ tầng truyền thông và công nghệ thông tin. Hệ thống sẽ được thiết kế và xây dựng để tối ưu hóa các nhu cầu khai thác, ứng dụng, cho phép phân phối và sử dụng tài nguyên hợp lý.
o   Vận hành và quản trị hiệu quả: Hệ thống được thiết kế và xây dựng đảm bảo cho phép hỗ trợ ở mức tối đa và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những người quản trị trong các tác vụ vận hành hệ thống thường nhật. Các vấn đề liên quan đến quản lý tài nguyên hệ thống, các dịch vụ, quản trị người dùng cũng được quan tâm.
o   Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On - SSO):
o   Cho phép dịch vụ xuất bản thông tin hoặc các dịch vụ khác lấy thông tin về người dùng khi hoạt động mà không phải yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại mỗi khi có yêu cầu.
IV. NHIỆM VỤ CHUYÊN GIA
  1. Nghiên cứu tìm hiểu để biết rõ về Agroinfo, nhất là các thông tin có liên quan đến việc thiết kế và xây dựng trang web.
  2. Dựa trên các cuộc trao đổi với Agroinfo, đưa ra thiết kế giao diện mẫu để Agroinfolựa chọn, có thể phải chỉnh sửa cho phù hợp.
  3. Tiến hành thiết kế các nội dung sau khi Giao diện chính thức được lựa chọn.
  4. Cài đặt lên máy chủ.
  5. Xử lý các vấn đề phát sinh và chỉnh sửa.
  6. Chạy thử.
  7. Đào tạo người quản trị trang web (administrator), người nhập tin (Editor); và người duyệt lại tin (approver) trước khi đưa thông tin lên.
  8. Khác.
V. SẢN PHẨM YÊU CẦU
-           Trang web đã được cải tiến và chạy tốt
-          04 Đĩa CD toàn bộ mã nguồn của trang web
-          04 Bản hardcopy in các ảnh giao diện, hướng dẫn quản trị hệ thống chuyên trang.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
-          Thời gian : 45 ngày từ ngày 18/03/2011 đến 27/05/2011
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
-          Kinh phí cho chuyên gia thực hiện công việc này là:
   45 ngày người * 1.100.000 VNĐ/ngày người = 49.500.000 VNĐ
         Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu lăm trăm nghìn đồng chẵn./.
VI. YÊU CẦU CHUYÊN GIA
-        Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Tin học.
-        Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực Tin học


Báo cáo phân tích thị trường