Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia của Cơ sở phía Nam (Viện CSCL PTNNNT) và dự án hệ thống TT thị trường NN
11 | 07 | 2007

Tham gia tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh doanh và người nông dân nói riêng có cơ hội mở rộng thị trường. Song với thực trạng sản xuất, kinh doanh và hệ thống thông tin còn yếu như hiện nay, họ sẽ gặp nhiều bất lợi so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Hiểu được tầm quan trọng này, ngày 5/7/2007, các chuyên gia từ Cơ sở phía Nam - Viện Chính sách Chiến lược Phát triển NNNT và Dự án Hệ thống thông tin thị trường Nông nghiệp (Cambodia – Canada) đã gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm với Trung tâm thông tin - Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển NNNT trong việc cung cấp thông tin mua bán cho hoạt động thương mại nông sản, phân phối qua hệ thống “farmer marketing school” (là hệ thống gồm các khâu: tiêu chuẩn chất lượng, kiểm tra chất lượng sau thu hoạch, đóng gói và dán nhãn mác sản phẩm, mặc cả giá…) và tư vấn xây dựng hệ thống phần mềm SMS.
Nhóm chuyên gia của Trung tâm Thông tin đã làm việc và tìm hiểu cơ chế phân nhóm đối tượng sử dụng thông tin của dự án thông tin thị trường nông nghiệp Campuchia, thông tin thị trường nông nghiệp cho các nhà hoạch định chính sách cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Điểm đặc biệt của hệ thống cung cấp thông tin thị trường nông nghiệp này là chỉ áp dụng và thu hút những doanh nghiệp ở mức khá trở lên. Các doanh nghiệp hoặc các bên liên quan (traders) tìm hiểu và nhận thông tin thị trường về giá cả, chủng loại, chất lượng, số lượng và các thông tin khác về sản phẩm thông qua hệ thống SMS (nhắn tin qua điện thoại). Mọi hoạt động được kiểm soát qua một trang web được xây dựng cùng với sự hợp tác của các nhà cung cấp dịch vụ “điện thoại di động” trên thị trường. Trang web đóng vai trò như một máy chủ, hàng ngày nhận các thông tin từ người cần bán thông qua dịch vụ gửi tin nhắn (SMS) và tự động đăng tải lên các mục thích hợp (theo địa điểm, thời gian và giá cả...). Người mua cần thông tin truy cập trang web và gửi tin nhắn cần mua vào website, thông tin được tự động gửi lại cho người bán. Cơ chế kỹ thuật hoạt động của hệ thống được thể hiện qua sơ đồ sau:Qua hoạt động của website, thông tin mua bán, giá cả được thông suốt. Người mua, người bán thuận tiện giao dịch khi lượng cung và giá được liên tục cập nhật và thông báo lên website chung đồng thời thông qua hoạt động này, cơ quan quản lý website lại thu thập được các thông tin về giá cả, khối lượng giao dịch trên từng vùng cụ thể của cả nước, từ đó có thể xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu có ích cho chính mình. Hệ thống hoạt động này hiện đang được áp dụng cho nhiều nước đang phát triển và mang lại hiệu quả cao, có thể tham khảo tại website: http://www.farmprices.co.zm/prices.phpBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ