Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 16/6
16 | 06 | 2011
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 15/6 ổn định ở mức cao

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 15/6 ổn định ở mức cao, bất chấp giá cao su tương lai giảm nhẹ trên thị trường Tokyo. Nguồn cung hạn chế vẫn đang hỗ trợ giá cao su vật chất.

Giá cao su vật chất ngày 16 /6 so với 15/6

Chủng loại

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 6)

$5,17/kg

0

Thai STR20 (giao tháng 6)

$4,70/kg

0

Malaysia SIR20 (giao tháng 6)

$4,70/kg

0

Indonesia SIR 20 (giao tháng 6)

$2,1/lb

0

Thai USS3

145baht/kg

0

Thai 60% latex (vành ống giao tháng 6)

3.200 USD/tấn

0

Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 6

3.100 USD/tấn

0

 

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: ReutersBáo cáo phân tích thị trường