Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nửa đầu năm 2011: Xuất khẩu cao su tăng 90%
27 | 06 | 2011
Giá cao su xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt bình quân 4.410 USD/tấn, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xuất khẩu cao su của nước ta 6 tháng đầu năm nay ước đạt 1,253 tỷ USD, khối lượng 284 nghìn tấn, tăng 90,4% về giá trị và 17,7% về khối lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cao su xuất khẩu 6 tháng đầu năm đạt bình quân 4.410 USD/tấn, tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng tháng 6, xuất khẩu cao su ước đạt 230 triệu USD, khối lượng 50 nghìn tấn, tăng so với 151 triệu USD và 35 nghìn tấn của tháng 5.

Cũng theo số liệu thống kê, nhập khẩu cao su vào nước ta 6 tháng đầu năm đạt 427 triệu USD với khối lượng 169 nghìn tấn, tăng 44,7% về lượng và 18,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2010.

Theo TCTKBáo cáo phân tích thị trường