Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tăng 7,1% trong 5 tháng đầu năm 2011
23 | 06 | 2011
Theo ước tính mới nhất của Hiệp hội các nước sản xuất cao su tự nhiên (ANRPC), tổng sản lượng cao su tự nhiên của 9 nước sản xuất hàng đầu trong 5 tháng đầu năm 2011 đạt 3,6 triệu tấn, so với mức 3,4 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2010.

Sản lượng cao su tự nhiên của ANRPC dự đoán đạt 10,06 triệu tấn trong năm 2011, tăng 6,2% so với mức sản lượng 9,47 triệu tấn trong năm 2010. Tăng trưởng dự đoán trong năm 2011 gần đạt mức tăng trưởng 6,4% trong năm 2010. Nguồn cung tăng trưởng trong năm nay nhờ mở rộng diện tích trồng cao su và năng suất thu hoạch tăng lên mức 43kg/hectare.

Theo ước tính sơ bộ, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu tăng 9,6% trong tháng 1, 8,2% trong tháng 2 và dự đoán giảm 5,4% trong tháng 3, lần lượt giảm 5,2% và 5,9% trong tháng 4 – 5.

Khuynh hướng tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm không theo kịp tốc độ cung khi chỉ đạt tổng sản lượng tiêu dùng 2,5 triệu tấn. Trong tháng 1, sản lượng tiêu dùng đạt 469 ngàn tấn, sau đó giảm xuống mức 418 ngàn tấn trong tháng 2.  Từ tháng 3 trở đi, dấu hiệu phục hồi cầu bắt đầu xuất hiện, khi tiêu dùng trong tháng 3 tăng lên mức 546 ngàn tấn. Mức tổng tiêu dùng trong tháng 4 tăng lên mức 510 ngàn tấn và tháng 5 đạt 557 ngàn tấn.

Tại Ấn Độ, tiêu dùng cao su tự nhiên đạt mốc thấp suốt từ đầu năm 2011. Tổng tiêu dùng chỉ tăng trưởng 0,6% trong tháng 1, 3,4% trong tháng 2 và dự đoán tăng trưởng 1,9% trong quý 1/2011 so với cùng kỳ năm 2010.

Kim Dung AGROINFO

Theo Business Standard


Báo cáo phân tích thị trường