Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á ngày 22/6
22 | 06 | 2011
Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/6 giảm

Giá cao su vật chất trên thị trường châu Á trong phiên giao dịch ngày 22/6 giảm do nguồn cung tăng và giá cao su tương lai trên thị trường Tokyo giảm.

Giá cao su vật chất ngày 22/6 so với 21/6

Chủng loại

Giá

Thay đổi

Thai RSS3 (giao tháng 6)

$4,95/kg

-$0,05

Thai STR20 (giao tháng 6)

$4,60/kg

-$0,05

Malaysia SIR20 (giao tháng 6)

$4,55/kg

-$0,05

Indonesia SIR 20 (giao tháng 6)

$2,06/lb

-$0,02

Thai USS3

138 baht/kg

-2 Bath

Thai 60% latex (vành ống giao tháng 6)

3.000 USD/tấn

-$100

Thai 60% khối lượng lớn giao tháng 6

2.900 USD/tấn

-$100

 

Lưu ý: Giá yết ở trên là giá cung cấp, thu thập bởi những nhà giao dịch tại Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là giá niêm yết chính thức bởi các cơ quan nhà nước tại các quốc gia này.

Kim Dung AGROINFO

Nguồn: ReutersBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ