Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá và kim ngạch XK cá tra tăng mạnh
27 | 06 | 2011
Công ty Vĩnh Hoàn vẫn là doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu cá tra đứng đầu, đạt 54,05 triệu USD, với giá bình quân xuất khẩu gần 3,4 USD/kg.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra của cả nước đạt 263,1 nghìn tấn, trị giá 672,08 triệu USD, tăng 4,7% về khối lượng và 24,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cá tra xuất khẩu bình quân 5 tháng đạt 2,5 USD/kg.

Mỹ là thị trường đơn lẻ có khối lượng và giá trị nhập khẩu cá tra nhiều nhất trong tổng số trên 100 thị trường nhập khẩu cá tra của Việt Nam.

Trong tháng 5, giá cá tra xuất khẩu đạt bình quân 2,75 USD/kg, tăng so với 2,13 USD/kg cùng tháng năm ngoái.

5 tháng đầu năm, công ty Vĩnh Hoàn vẫn là doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu cá tra đứng đầu trong số các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam, đạt 54,05 triệu USD, với giá bình quân xuất khẩu gần 3,4 USD/kg.

Theo CafefBáo cáo phân tích thị trường