Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng quan xuất khẩu thuỷ sản tới Hoa Kỳ năm 2007
29 | 01 | 2008
Ước thuỷ sản xuất khẩu tới Hoa Kỳ năm 2007 giảm 5,26% nhưng lại tăng 9,42% về kim ngạch so năm 2006. Tổng lượng xuất khẩu đạt 90.250 tấn, tương đương 700,2 triệu USD, chiếm 18,7% kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước.

Trung bình mỗi tháng xuất khẩu thuỷ sản sang Hoa Kỳ đạt 7.520 tấn, kim ngạch 58,3 triệu USD. Tháng xuất cao nhất là tháng 7 với 11.100 tấn, tương đương 84,4 triệu USD. Tháng 2 hàng năm là tháng xuất khẩu có lượng và kim ngạch thấp nhất (do đây là thời gian Tết Nguyên đán). Giá xuất tăng đã giúp kim ngạch tăng cho dù khối lượng không tăng. Nguyên nhân chính là do USD mất giá, giá dầu tăng mạnh trong năm qua đã đẩy giá nguyên liệu đầu vào và chi phí khác tăng.

Cơ cấu mặt hàng:

Tôm đông lạnh là nhóm hàng thuỷ sản xuất khẩu chính tới Hoa Kỹ. 11 tháng năm 2007 lượng tôm xuất khẩu tới Hoa Kỳ đạt 36.200 tấn, kim ngạch 432 triệu USD, tăng 13,76% về lượng và 14,52% về kim ngạch so cùng kỳ 2006, chiếm 42,4% về lượng và 65,93% về kim ngạch.

XK cá đông lạnh tới Hoa Kỳ 11 tháng năm 2007 giảm 7,05% về lượng và tăng 1,33% về kim ngạch so cùng kỳ 2006, chiếm 33,8% về lượng và 15,6% về kim ngạch. Tổng lượng XK mặt hàng này đạt 28.800 tấn, kim ngạch 102,8 triệu USD. Trong đó, cá tra, basa chiếm 73,7% về lượng và 65% về kim ngạch, tiếp theo là cá ngừ đông lạnh chiếm 8,1% về lượng và 14,6% về kim ngạch. Xu hướng hướng tiêu dùng cá đông lạnh của Hoa Kỳ hiện nay rất ưa thích cá rô phi và cá da trơn. Các DN cần chú trọng hơn nữa tới mặt hàng cá rô phi. Năm 2007 có tổng cộng hơn 100 DN XK cá đông lạnh tới Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ 2 nhóm hàng cá đóng hộp và cá sống lớn nhất của Việt Nam hiện nay. Theo thống kê, 11 tháng năm 2007, XK cá đóng hộp của VN tới Hoa Kỳ đạt 30,2 triệu USD, tăng 19,51% so cùng kỳ 2006, cá sống đạt 20,2 triệu USD, tăng 191,3% so cùng kỳ.

Ghẹ đông lạnh và ghẹ đóng hộp XK tới Hoa Kỳ 11 tháng 2007 đạt 45,5 triệu USD, giảm 13,4 triệu USD. Hầu hết các mặt hàng khác như mực, cá tôm đóng hộp đều giảm nhẹ và đạt kim ngạch XK tương đương soNguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường