Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiêu dùng cao su tăng 7,2% trong năm 2010
11 | 07 | 2011
Tiếp nối sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế nhanh trong năm 2010, tiêu dùng cao su toàn cầu dự đoán đạt 25,7 triệu trong năm 2011; trong đó, tiêu dùng cao su tự nhiên dự đoán đạt 11,2 triệu tấn.

Theo ấn bản tháng 6 Triển vọng ngành cao su toàn cầu của IRSG, tổ chức này dự báo trong dài hạn, đến năm 2020, tiêu dùng cao su toàn cầu sẽ đạt 35,9 triệu tấn; trong đó, tiêu dùng cao su tự nhiên đạt 16,5 triệu tấn.

Theo báo cáo này, tiêu dùng cao su toàn cầu năm 2010 đạt 24,6 triệu tấn, tăng 15,3% so với năm 2009. Sự tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ nhu cầu cao su để sản xuất lốp xe và phương tiện giao thông toàn cầu. Sản xuất cao tu tổng hợp toàn cầu tăng 14,1% so với năm 2009, cùng với sự phục hồi tiêu dùng cao su tổng hợp mạnh. Trong khi đó, tăng trưởng nguồn cung cao su tự nhiên thấp hơn, chỉ tăng 7,2% so với năm 2009.

Nhu cầu cao su toàn cầu dự đoán đạt 25,7 triệu tấn trong năm 2011 và 27,6 triệu tấn trong năm 2012. Nhu cầu cao su tổng hợp dự đoán tăng 5% trong năm 2011 và 9% trong năm 2012. Trong khi đó, nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu dự đoán tăng 3,8% trong năm 2011 và 5,4% trong năm 2012. Với giả định nhờ giá cao và tốc độ tăng trưởng ở trạng thái bình thường, sản xuất cao su tự nhiên toàn cầu dự đoán tăng 5,6% trong năm 2011 và 8,2% trong năm 2012.

Kim Dung AGROINFO

Theo Modern Tire Dealer


Báo cáo phân tích thị trường