Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch xuất nhập khẩu rau, quả của Hoa Kỳ trong năm tài khoá 2005/06 tăng
01 | 07 | 2007
Trong năm tài khoá 2005- 2006 (từ tháng 10/2005 đến tháng 9/2006), kim ngạch xuất nhập khẩu mặt hàng rau quả của Hoa Kỳ cùng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2005.
Năm 2006, kim ngạch xuất khẩu trái cây và sản phẩm trái cây đạt 6,80 tỷ USD, tăng 14% so với năm tài khóa trước; nhập khẩu trái cây và chế phẩm đạt 6,336 tỷ USD, tăng 12%. Kim ngạch xuất khẩu rau và sản phẩm từ rau cũng tăng mạnh, đạt 6,290 tỷ USD, tăng 12% so với năm tài khóa 2004-2005. Trong đó, xuất khẩu rau tươi và đông lạnh đạt 1,588 tỷ USD (tương đương 1,923 triệu tấn), tăng 4%; rau chế biến và đóng hộp đạt 4,702 tỷ USD (tương đương 2,038 triệu tấn), tăng 15%. Xuất khẩu trái cây tươi và đông lạnh đạt 2,842 tỷ USD (tương đương 2,738 triệu tấn), tăng 11%; xuất khẩu trái cây chế biến và đóng hộp đạt 834 triệu USD (tương đương 489 ngàn tấn), tăng 9%; xuất khẩu nước trái cây ép đạt 892 triệu USD (tương đương 11,156 triệu tấn), tăng 17% so với năm trước.
Nhập khẩu rau và sản phẩm từ rau cũng tăng mạnh, đạt 8,258 tỷ USD, tăng 9% so với năm tài khóa 2004-2005. Trong đó, nhập khẩu rau tươi và đông lạnh đạt 5,028 tỷ USD (tương đương 5,370 triệu tấn), tăng 12%; nhập khẩu rau chế biến và đóng hộp đạt 3,230 tỷ USD (tương đương 1,838 triệu tấn), tăng 6%. Nhập khẩu trái cây tươi và đông lạnh tăng 12%, đạt 5,019 tỷ USD (tương đương 8,232 triệu tấn), nhập khẩu trái cây chế biến và đóng hộp tăng 13%, đạt 1,317 tỷ USD (tương đương 1,174 triệu tấn), nhập khẩu nước trái cây ép tăng 5%, đạt 1,053 tỷ USD.
 

(Vinanet)

[Trở về]Báo cáo phân tích thị trường