Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ấn Độ: Giá hạt tiêu tăng nhờ lực mua
22 | 07 | 2011
Thị trường hạt tiêu, sau khi biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/7, đã đóng cửa với mức tăng nhờ lực mua mạnh và nguồn cung hạn chế.

Thanh khoản giao dịch tháng 8, 9, 10 đều tăng. Gần 1.300 tấn hạt tiêu đã được giao trong tháng 7. Trên thị trường giao ngay, giá hạt tiêu Coorg giữ vững và chào ở mức giá 275 Rs/kg, vận chuyển tới mọi điểm giao hàng tại Ấn Độ. Trong khi đó, khối lượng giao dịch hạt tiêu Kerala nhỏ, chào ở mức giá 278 Rs/kg và giá hạt tiêu Wayanad chào ở mức giá 275 Rs/kg.

Báo cáo từ miền Bắc Ấn Độ cho biến lượng dự trữ đang phục hồi; một số khác đang thanh khoản nguồn hàng dự trữ hạt tiêu Karnataka mua ở mức giá thấp trước đó.

Giá hạt tiêu giao tháng 8 trên thị trường NCDEX tăng 68 Rs/quintal, lên mức 28.555 Rs/quintal. Giá hạt tiêu giao tháng 9 và 10 cũng tăng 136 Rs/quintal và 186 Rs/quintal, lần lượt lên mức 29.100 Rs/quintal cho hạt tiêu chưa loại và 29.550 Rs/quintal.

Khối lượng giao dịch giảm 1.632 tấn, xuống mức 5.824 tấn. Tổng giao dịch giao ngay tăng 214 tấn, lên mức 11.696 tấn, cho thấy lực mua tăng lên.

Tổng giao dịch tháng 8 tăng 54 tấn, lên mức 8.897 tấn. Giao dịch tháng 9 và 10 tăng lần lượt 196 tấn và 51 tấn, lên mức 1.800 tấn và 781 tấn. Giá hạt tiêu giao ngay đạt 27.000 Rs/quintal cho hạt tiêu chưa loại và 28.200 Rs/quintal cho hạt tiêu loại 1.

Tương đương giá hạt tiêu Ấn Độ trên thị trường cũng tăng. Đồng Rupee tăng giá so với đồng USD, cũng góp phần đẩy giá tăng cao. Giá hạt tiêu Ấn Độ trên thị trường thế giới hiện ở khoảng 6.600 – 6.650 Rs/tấn (c&f). tuy nhiên, giao dịch trên thị trường thế giới trầm lắng do những người mua đang trong kỳ nghỉ hè.

Kim Dung AGROINFO

Theo The Hindu Business Standard


Báo cáo phân tích thị trường