Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuần 21/7 – 27/7 : Giá tôm nguyên liệu tăng 5.000 đồng/kg
28 | 07 | 2011
Tình hình khan hiếm tôm giống tiếp tục gia tăng, dịch bệnh ở tôm bắt đầu được kiểm soát.
Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 30 con/kg là 190.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá tôm chân trắng loại 100 con/kg tăng 1.000 đồng/kg lên 85.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá loại 20 con/kg vẫn ổn định ở mức 245.000 đồng/kg, giá loại 40 con/kg là 160.000 đồng/kg, không đổi so với tuần trước.
 
Giá tôm nguyên liệu tăng do thiếu tôm giống do hiện đang vào mùa mưa, nuôi tôm giống khá khó khăn. Trong khi đó, diện tích thả tôm công nghiệp tiếp tục mở rộng, tăng hơn 1,5 lần tuần trước đạt 370 ha thả giống mới trong tuần.
 
Tình hình dịch bệnh có phần được kiểm soát. Diện tích tôm công nghiệp bị bệnh trong tuần giảm 25% so với tuần trước xuống 15,04 ha. Diện tích tôm quảng canh phát hiện bị nhiễm bệnh trong tuần cũng giảm đáng kể, chỉ bằng 1/3 tuần trước còn 213 ha. Mức độ thiệt hại trung bình đạt 25-35% trên năng suất tôm nuôi.
 
Trong tuần qua, về việc thu hoạch tôm quảng canh, các huyện vùng mặn lợ chưa vào con nước xổ nên sản lượng thu hoạch không đáng kể; các vùng nội đồng thu hoạch năng suất bình quân 11kg/ha/con nước. 
 
Kim ngạch xuất khẩu trong tuần ước đạt 15.650 triệu USD giảm 0.14 triệu USD so với tuần trước. Tuy nhiên, lũy kế từ đầu năm đến nay đạt 402 triệu USD, tăng 26% so với 7 tháng đầu năm 2010.
 
Giá tôm nguyên liệu tại Cà Mau tuần từ 21/7 đến 27/7
 

Tôm sú 20 con/kg

245.000 đ/kg

0

Tôm sú 30 con/kg

 190.000 đ/kg

+5.000 đ/kg

Tôm sú 40 con/kg

 160.000 đ/kg

0

Tôm Bạc 300 con/kg

 32.000 đ/kg

0

Tôm chân trắng 100 con/kg

85.000 đ/kg 

+2.000 đ/kg

Theo Gafin



Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256




Chọn báo cáo
Huỷ