Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm nguyên liệu giảm 2 tuần liên tiếp
10 | 06 | 2011
Hiện tượng tôm chết vẫn diễn ra nhưng 2 tuần nay đều có xu hướng giảm.

Tại Cà Mau, giá tôm sú loại 2 con/kg là 250.000 đồng/kg, tiếp tục giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Giá loại 30 còn/kg là 180.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. Giá loại 40 con /kg là 160.000 đồng/kg, giữ nguyên so với tuần trước.

Trong 2 tuần gần đây, giá tôm nguyên liệu liên tục sụt giảm.

Riêng tôm chân trắng loại 100 con/kg tăng 2.000 đồng/kg, lên 87.000 đồng/kg.
 
Với tình hình nuôi tôm quảng canh, trong tuần qua tại các huyện Nam Cà Mau và các vùng nội đồng, năng suất thu hoạch cao hơn so với các con nước trước, bình quân đạt 13,5 kg/ha/con nước. Các diện tích nuôi vẫn tiếp tục thả giống bổ sung.
 
Với tình hình nuôi tôm công nghiệp, diện tích nuôi tiếp tục được mở rộng nhưng tiến độ vẫn rất chậm do đang trong mùa mưa. Trong tuần xảy ra bệnh đốm trắng ở một số nơi.

Diện tích thả giống tôm sú trong tuần khoảng 40 ha, diện tích thu hoạch khoảng 10 ha và năng suất bình quân 4 tấn/ha.

Diện tích thả nuôi tôm chân trắng trong tuần ước khoảng 15 ha, diện tích thu hoạch khoảng 5 ha.
 
Nguồn DVT


Báo cáo phân tích thị trường