Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: Thả 50.000 con cua giống tái tạo nguồn lợi thủy sản
05 | 08 | 2011
Ngày 29/7/2011, Chi cục Thủy sản Tiền Giang phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, cùng các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiến hành thả 50.000 con cua giống phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông

Rừng phòng hộ xã Phú Tân được chọn là nơi thả cua giống, bởi khu vực này có điều kiện tự nhiên phù hợp với sự trú ẩn, phát triển và sinh sản đối với loài cua. Đây sẽ là nguồn cua giống giúp bổ sung, tái tạo một phần nguồn lợi thủy sản tự nhiên đã bị mất đi do ảnh hưởng khách quan của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác thủy sản không chọn lọc của một bộ phận nhỏ người dân thiếu ý thức trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, môi trường sinh thái.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản đã thả 3 đợt giống vào các thủy vực tự nhiên để phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản với tổng cộng 545.000 con giống; trong đó có 200.000 cá rô đồng, 200.000 tôm càng xanh, 30.000 cá lóc, 50.000 cá trê vàng, 50.000 cua giống và 15.000 cá giống nước ngọt các loại.

Theo báo Tiền GiangBáo cáo phân tích thị trường