Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tháng 8, ngành thủy sản tăng trưởng mạnh nhất tại Chile
23 | 09 | 2011
Ngành thủy sản là ngành đạt tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhất tại Chile trong tháng 8, với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 259 triệu USD, tăng 3,6%.

Doanh thu xuất khẩu thủy sản của Chile chủ yếu đến từ mặt hàng cá hồi, chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu, tương đương 113 triệu USD, và 26% thuộc về thịt cá hồi.

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cá hồi tăng 2,5%, lên 54 triệu USD trong tháng 8. Mặc dù sản lượng cá hồi nội địa giảm 9% nhưng lượng xuất khẩu lại tăng 109%.

Xuất khẩu thịt cá hồi Chile chủ yếu sang Nhật Bản, chiếm 66%. Trong khi đó, Mỹ chiếm 47% tổng kim ngạch xuất khẩu cá hồi của Chile, theo sau là Brazil, chiếm 19%. Trong khi đó, xuất khẩu giáp xác đông lạnh chủ yếu sang Đài Loan, Mỹ và Trung Quốc, tổng cộng chiếm 88%.

Kim Dung AGROINFO

Theo fis.com


Báo cáo phân tích thị trường