Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam cắt giảm dự báo xuất khẩu cà phê xuống 1,12 triệu tấn
06 | 10 | 2011
Việt Nam, nước xuất khẩu cà phê Robusta hàng đầu thế giới, vừa cắt giảm dự đoán xuất khẩu cà phê năm 2011 xuống mức 1,12 triệu tấn, tương đương 18,7 triệu tấn, từ mức dự báo 1,17 triệu tấn trước đó.

Tháng 8, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 36 ngàn tấn, thấp hơn nhiều so với mức dự báo trước đó, dẫn đến điều chỉnh dự báo giảm kim ngạch xuất khẩu trong năm 2011.

Đầu tháng 9, Bộ NN&PTNT cũng đã giảm dự báo kim ngạch xuất khẩu cà phê từ 1,2 triệu tấn xuống 1,17 triệu tấn.

Theo Brecorder


Báo cáo phân tích thị trường