Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cần hơn 24.000 tỷ đồng cho phát triển thủy sản đến 2020
07 | 10 | 2011
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phê duyệt quy hoạch phát triển chế biến thủy sản toàn quốc đến năm 2020.

Theo quy hoạch này, đến năm 2020, sản lượng thủy sản chế biến xuất khẩu cả nước vào khoảng 2 triệu tấn, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 3,5%/năm. Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 10 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng bình quân 7%/năm.

Sản lượng thủy sản chế biến tiêu thụ nội địa đạt 950 nghìn tấn, tăng trưởng bình quân 3,3%/năm. Giá trị chế biến tiêu thụ nội địa tăng trưởng bình quân 5,8%/năm.

Tổng công suất chế biến thủy sản quy mô công nghiệp đạt 2,13 triệu tấn sản phẩm/năm. Hệ thống kho lạnh công suất đạt 1,1 triệu tấn. Tỷ trọng sản phẩm giá trị gia tăng đạt 60 – 70% khối lượng sản phẩm chế biến. Tỷ lệ đổi mới máy và thiết bị chế biến đạt 12 – 15%/năm. 100% có sở chế biến thủy sản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển chế biến thủy sản cho toàn giai đoạn 2011 – 2020 được xác định là 24.547 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2011 – 2015 là 13.384 và giai đoạn 2016 – 2020 là 11.163 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư này sẽ được huy động từ nguồn phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, vay ưu đãi của Nhà nước.

Cũng theo quy hoạch này thì thời gian tới vẫn ưu tiên xây dựng và thực hiện chương trình phát triển các thị trường trọng điểm, xây dựng và quảng bá thương hiệu cho các nhóm sản phẩm chủ lực, trước mắt là: tôm sú, cá tra, cá ngừ và các sản phẩm chế biến sâu.

Về thị trường xuất khẩu sẽ tập trung phát triển và giữ vững các thị trường truyền thống, các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản… và các thị trường mới nổi là Trung Quốc, Đông Âu, Bắc Phi, Nam Mỹ.

Tuy nhiên, thời gian tới sẽ chuyển hướng từ xuất khẩu cho các nhà nhập khẩu sang xuất khẩu trực tiếp cho hệ thống phân phối, các chuỗi siêu thị. Đồng thời chuyển từ xuất khẩu mặt hàng nguyên liệu thủy sản đông lạnh sang xuất khẩu mặt hàng chế biến sâu, có giá trị gia tăng cao.

9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 4,4 tỷ USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo VneconomyBáo cáo phân tích thị trường