Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
26 lô hàng thủy sản bị cảnh báo
02 | 11 | 2011
Bộ trưởng Bộ NNPTNT vừa có công văn thông báo gửi các cơ quan quản lý chất lượng thủy sản về việc vừa qua có rất nhiều lô hàng thủy sản Việt Nam bị các thị trường EU, Nhật Bản, Canada cảnh báo nhiễm dư lượng hóa chất kháng sinh cấm.

Theo đó, tại Canada có 11 lô hàng thủy sản VN nhiễm chất Flouroquiolones; tại Nhật cũng có 15 lô hàng tôm bị cảnh báo nhiễm dư lượng Enrofloxacin.

Theo Dân ViệtBáo cáo phân tích thị trường