Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Minh Phú chiếm 20% tổng lô hàng tôm bị FDA từ chối năm 2017 do kháng sinh cấm
05 | 12 | 2017
FDA vừa công bố thông tin liên quan đến các lô hàng bị từ chối tính đến ngày 22/11/2017. Trong 3 tuần đầu tháng 11/2017, FDA báo cáo chỉ có 1/62 (1,6%) tổng số lô hàng thủy sản bị từ chối là các lô hàng tôm liên quan đến kháng sinh cấm.

Từ đầu năm 2017 đến nay, FDA đã báo cáo 70 lô hàng tôm bị từ chối do kháng sinh cấm. Tuy nhiên, FDA thường điều chỉnh báo cáo theo định kỳ và con số cuối cùng số lô hàng bị cấm trong năm 2017 có thể sẽ thấp hơn con số được thông báo ở trên.

Lô hàng tôm duy nhất bị FDA từ chối trong tháng 11 đến từ Việt Nam:

  • Minh Phu Seafood Corporation (Việt Nam), công ty hiện có trong danh sách cảnh báo nhập khẩu 16-124 đối với ciprofloxacin trong lô hàng tôm ngày 14/9/2017, có 1 lô hàng tôm bị từ chối do chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, theo báo cáo từ văn phòng West Coast vào ngày 1/1/2017.

Các lô hàng tôm từ tập đoàn Minh Phú của Việt Nam bị từ chối do kháng sinh cấm diễn ra liên tục trong 3 tháng qua và trong tổng cộng 7/11 tháng đầu năm 2017.

Năm 2017, tập đoàn Minh Phú đã chiếm tới 20% tổng số lô hàng bị từ chối nhập khẩu do kháng sinh cấm (14/70). Công ty con của Minh Phú là công ty thủy sản Minh Quí cũng có 1 lô hàng tôm bị từ chối do kháng sinh cấm trong năm 2017 và Minh Phú có 1 lô hàng tôm bị từ chối bổ sung do chứa phụ gia không an toàn.

Theo Shrimp Alliance (gappingworld.com)Báo cáo phân tích thị trường