Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cập nhật thông tin lô hàng tôm bị FDA từ chối trong tháng 10/2017
08 | 11 | 2017
FDA vừa công bố thông tin liên quan tới các lô hàng nhập khẩu bị từ chối trong tháng 10 vừa qua, tính đến ngày 24/10/2017. Trong 3 tuần đầu tháng 10, FDA báo cáo cho thấy 4/63 lô hàng thủy sản, tương đương 6,4%, là các lô hàng tôm bị từ chối liên quan đến kháng sinh cấm.

Từ đầu năm đến nay, FDA cho biết đã từ chối 69 lô hàng tôm liên quan đến các kháng sinh cấm. Tuy nhiên, FDA đang điều chỉnh báo cáo và con số cuối cùng về số lô hàng bị từ chối trong năm 2017 có thể thấp hơn con số trên.

Bốn lô hàng tôm bị từ chối bởi FDA do kháng sinh cấm trong tháng 10 đến từ các công ty Trung Quốc và Việt Nam, tất cả đều được báo cáo từ Văn phòng FDA West Coast:

  • Shantou Red Garden Food Processing Co., Ltd. (Trung Quốc), công ty hiện không được miễn trừ khỏi Cảnh báo nhập khẩu 16-131, có 3 lô hàng tôm bị từ chối do dư lượng thuốc BVTV do văn phòng West Coast báo về vào 16/10/2017;
  • Minh Phu Seafood Corporation (Việt Nam), công ty hiện đang có trong danh sác cảnh báo nhập khẩu 16 – 124 do ciprofloxacin đối với lô hàng tôm ngày 14/9/2017, có một lô hàng bị từ chối do dư lượng thuốc BVTV do văn phòng West Coast báo cáo ngày 20/10/2017.

Báo cáo về các lô hàng nhập khẩu bị từ chối của FDA hiện đang được điều chỉnh theo cơ sở cuốn chiếu. Tháng 10/2017, Liên minh tôm miền Nam nhấn mạnh rằng cập nhật thông tin của FDA đã loại bỏ danh sách 2 lô hàng tôm bị từ chối trước đó: (1) Ca Mau Seafood Processing & Service Joint Stock (Việt Nam), mã lô hàng thông quan 991-0228945-3, đã bị từ chối lo dư lượng thuốc BVTV báo cáo từ văn phòng Northeast vào ngày 8/8/2017; và (2) Manwill Trading Company (Hong Kong), mã lô hàng thông quan EE3-1319155-7, bị từ chối do dư lượng thuốc BVTV báo cáo từ văn phòng Northeast vào ngày 14/8/2017.

Hiện báo cáo các lô hàng bị FDA từ chối trong tháng 9 đã điều chỉnh và đưa 14 lô hàng tôm bị từ chối từ công ty Trung Quốc Yantai Wei-Cheng Food Co., Ltd. Dựa trên quan sát của Southern Shrimp Alliance, chưa từng có tiền lệ đối với hoạt động của FDA như hiện nay về ghi nhận từ chối rồi sau đó đưa các lô hàng ra khỏi danh sách ghi nhận lịch sử.

Theo Shrimp Alliance (gappingworld.com) Báo cáo phân tích thị trường