Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá tôm sú và tôm chân trắng diễn biến trái chiều
02 | 11 | 2011
Tuần qua, giá tôm sú và tôm chân trắng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có diễn biến trái ngược nhau, cụ thể tôm sú có xu hướng tăng giá trong khi tôm chân trắng lại giảm giá.

Chi cục Thủy sản Tiền Giang cho biết, hiện tôm sú loại 30con/kg có giá 192.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với tuần trước; tôm sú loại 40con/kg có giá 165.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so với tuần trước; tôm chân trắng loại 100 con/kg có giá 68.000 đồng/kg, giảm 6.000 đồng/kg so với tuần trước.

Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là nhu cầu tôm sú nguyên liệu của các nhà máy chế biến xuất khẩu tăng, trong khi thời điểm này đã vào cuối vụ thu hoạch tôm chính vụ. Mặt khác, hầu hết diện tích thả nuôi tôm biển vụ 2 trên địa bàn tỉnh đều tập trung vào đối tượng tôm chân trắng, nên sản lượng loại tôm này có xu hướng tăng.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Tiền Giang, toàn tỉnh hiện có 3.120 hộ nuôi tôm trên diện tích ao nuôi là 3.802ha, trong đó diện tích nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh là 2.115,9 ha; quảng canh cải tiến là 1.686,06ha.

Từ đầu năm đến nay, tổng diện tích thả nuôi tôm là 6.854,76ha, trong đó diện tích thả tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 1.899ha; diện tích thả tôm chân trắng là 1.583,7ha; diện tích thả tôm sú quảng canh cải tiến là 3.372,12ha. Mật độ thả giống trung bình đối với tôm sú thâm canh và bán thâm canh là 30con/m2, tôm thẻ thâm canh là 100 con/m2; mật độ trung bình đối với tôm sú quảng canh cải tiến là 5 con/m2. Đến nay, bà con nuôi tôm đã thu hoạch 4.000,2ha với tổng sản lượng tôm là 11.641 tấn, đạt 69,98% diện tích thả nuôi.

Theo báo Tiền GiangBáo cáo phân tích thị trường