Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin Cà phê Việt Nam số 2 tháng 5/2011
05 | 05 | 2011
Đời sống của cây cà phê được chia ra 3 thời kỳ chính. Đầu tiên là thời kỳ sinh trưởng, nó bắt đầu khi hạt cà phê nảy mầm và kết thúc khi cây đã trưởng thành. Thời kỳ này kéo dài từ 4 đến 7 năm, tùy theo loài cà phê và các điều kiện ngoại cảnh. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ sản xuất, đó là thời kỳ dài nhất, tới 15 đến 20 năm. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ suy giảm về sinh lý, nó già cỗi và kết thúc với sự chết của cây cà phê. Ở đây chúng ta quan tâm đến thời kỳ già cỗi của cây cà phê vì nó liên quan đến chương trình tái canh cây cà phê của chúng ta.

Nội dung chính:

Những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình “tái canh” cây cà phê
Tái canh và chuyển đổi cây trồng từ vườn cà phê già cỗi
Triển Vọng Thị Trường Cà Phê Thế Giới Giai Đoạn 2010-2019
Kinh doanh cà phê Việt Nam trong bối cảnh mới
Café đã được phát hiện như thế nào?
Cà phê và sức khỏe

Download bản tin tại đây

 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường