Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin Cà phê Việt Nam số 1 tháng 4/2011
05 | 04 | 2011
Việt Nam hiện là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, với diện tích trên 500.000 ha, hàng năm cho sản lương trên dưới 1 triệu tấn nhân.

Nội dung chính:

Hiện trạng, vấn đề và một số hướng giải pháp phát triển bền vững cà phê Việt Nam
Nhân lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột bàn về biện pháp nâng cao giá trị xuất khẩu của cà phê Tây Nguyên
Lối thoát nào cho xuất khẩu cà phê Việt Nam?
Tổng quan thị trường cà phê thế giới niên vụ 2009/2010 và triển vọng 2010/2011
ĐẦU TƯ CÀ PHÊ SANG LÀO:Thuận lợi về tài nguyên - Khó khăn về nguồn vốn
Số liệu xuất khẩu cà phê Việt Nam
Giá cà phê nội địa
Giá cà phê thế giới

Download bản tin tại đây
 AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường