Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Dự kiến sản lượng quả có múi của Mexico niên vụ 2012/13 sẽ tăng
27 | 11 | 2012
Sản lượng cam của Mexico niên vụ 2012/13 có thể đạt 500.000 tấn, hàng nghìn người sản xuất đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán nghiêm trọng, theo thông tin của Luis Lauro Carrillo Soto.

Chủ tịch Liên minh khu vực nông nghiệp của các nhà sản xuất quả có múi đã chỉ ra rằng, diện tích trồng quả có múi ước tính đạt khoảng 40.000 ha, “Đây có thể là năm tuyệt vời cho loại quả có múi này”.


Vụ thu hoạch cam bắt đầu trong 4 tháng tới, với sản lượng từ 450.000-500.000 tấn, không có mưa rào.


“Vụ thu hoạch dự kiến rất tuyệt vời và mang lại hy vọng cho những người nông dân, vì niên vụ 2011/12 là niên vụ tồi tệ nhất kể từ năm 1997, với sản lượng chỉ đạt 200.000 tấn vì hạn hán từ 1 năm trước đó đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vườn cây ăn trái. Sản lượng trung bình đạt 15 đến 20 tấn/ha, nhưng chỉ đạt 3 hoặc 4 tấn/ha”
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường