Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2012 và triển vọng 2013"
06 | 02 | 2013
Tiếp theo loạt báo cáo thường niên ngành hàng Thuỷ sản, Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2012 và triển vọng năm 2013. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường thủy sản trong năm 2012 và triển vọng năm 2013.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Tình hình sản xuất và thương mại thủy sản thế giới năm 2012
(2) Tình hình sản xuất – chế biến thuỷ sản Việt Nam năm 2012
(3) Tổng quan tình hình thương mại thuỷ sản Việt Nam năm 2012
(4) Triển vọng thương mại thuỷ sản Việt Nam năm 2013.


Báo cáo thường niên thị trường thủy sản năm 2012 và triển vọng 2013 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông nghiệp Mỹ (FAS/USDA), Hiệp hội Thương nhân nghề cá Nhật Bản (JFTA), Cơ quan Thống kê châu Âu (EUROSTAT), Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ (NOAA), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.


Thông tin về báo cáo xem tại đây


Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNTBáo cáo phân tích thị trường