Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xem xét xây dựng lộ trình áp thuế xuất khẩu sắn
09 | 10 | 2013
Trước kiến nghị của doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học về việc tăng thuế xuất khẩu sắn để giữ nguyên liệu cho sản xuất trong nước, Bộ Công Thương cho biết chưa thể áp thuế ngay mà cần phải có lộ trình cụ thể. Theo Bộ Công Thương, lượng sắn xuất khẩu của cả nước tương đối lớn, nếu hạn chế các DN trong nước cũng không thể tiêu thụ hết. Cụ thể hiện nay, lượng sắn xuất khẩu của cả nước tương đối lớn, riêng năm 2013 ước khoảng 3 triệu tấn.
 
Tuy nhiên, sản lượng sắn hàng năm cũng rất lớn, theo số liệu của Bộ NN&PTNT, sản lượng sắn trong hai năm gần đây đều đạt gần 10 triệu tấn (năm 2011 đạt 9,90 triệu tấn, năm 2012 đạt 9,75 triệu tấn). Do vậy nếu hạn chế xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu sinh học cũng không thể tiêu thụ hết nguyên liệu sắn trong nước.
 
Bộ Công thương, Bộ Tài chính Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang kiến nghị Chính phủ xem xét xây dựng lộ trình áp thuế cho sản phẩm sắn. Vì với lượng sắn lớn như vậy, nếu hạn chế xuất khẩu đầu ra của người trồng sắn không được bảo đảm. Thời điểm thực hiện và lộ trình sẽ do Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định.
 


Báo cáo phân tích thị trường