Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đề án cà phê bền vững ‘đuối sức’
08 | 04 | 2014
Theo Sở NN-PTNT Đắk Lắk, Đề án phát triển cà phê bền vững đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được tỉnh này triển khai từ năm 2008, đến nay gần kết thúc giai đoạn 1 nhưng nhiều chỉ tiêu không đạt.

Diện tích cà phê không giảm (theo đề án ổn định khoảng 150.000 ha) mà lại tăng hằng năm, đến nay hơn 200.000 ha. Sản lượng chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan mới đạt 10% (đề án là 15%). Diện tích cà phê chủ động được nguồn nước tưới chỉ ở mức 65,5% và có cây che bóng mát chỉ chiếm tỷ lệ hơn 25% (so với chỉ tiêu đề án là 100% và 50%). 

 
Hiện diện tích cà phê già cỗi của tỉnh hơn 30.000 ha nhưng hoạt động tái canh chậm, chưa có chính sách hỗ trợ của tỉnh, do đó năng suất, chất lượng sản phẩm cà phê không cao…


Theo Thanh niên
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ