Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lâm Đồng xây dựng thành công mô hình phát triển cà phê bền vững
25 | 02 | 2008
Với sự tài trợ của Tập đoàn cà phê quốc tế ICP (Đức) và sự hỗ trợ kỹ thuật của Công ty tư vấn EDE Consulting, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã triển khai thành công Dự án Xây dựng mô hình phát triển cà phê bền vững tại huyện Di Linh, vùng chuyên canh cà phê lớn nhất Lâm Đồng.

Sau một năm triển khai với 204 hộ trồng cà phê tham gia, Dự án xây dựng được 4 mô hình chuẩn với những nội dung như: tập huấn kỹ thuật trồng cà phê bền vững cho nông dân, chuyển giao kỹ thuật tưới nước và bón phân không ảnh hưởng tới môi trường, quản lý dịch hại, kỹ thuật thu hoạch, chất lượng cà phê, kỹ thuật bảo quản và chế biến sau thu hoạch, kỹ năng tiếp cận thị trường…

Qua đó, trong niên vụ cà phê vừa qua, có 319 tấn cà phê nhân đầu tiên ở Việt Nam của 204 hộ trồng cà phê theo dự án này đưa ra thị trường đã được cấp Chứng chỉ 4C. Đây là chứng chỉ cho cộng đồng người trồng cà phê có chứng nhận sản xuất đại trà dựa trên nguyên tắc bền vững môi trường, kinh tế, xã hội của châu Âu.

Đây là dự án được “tài trợ 100%” và kéo dài đến năm 2009. Theo kế hoạch, năm 2008 tỉnh Lâm Đồng có thêm 200 hộ trồng cà phê nữa được tham gia dự án này và sản lượng cà phê sẽ được cấp chứng chỉ 4C năm 2008 tăng lên 1.000 tấn.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ