Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014"
01 | 08 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo Thị trường cà phê 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo được thực hiện dựa trên những phân tích toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cà phê Việt Nam, qua đó đưa ra một số nhận định và dự báo về triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn.
Báo cáo bao gồm những nội dung chính như sau:
(1) Diễn biến thị trường cà phê thế giới tác động của khủng hoảng Chính trị thế giới, diễn biến sản xuất mùa vụ cà phê 2014/2015 của Việt Nam một số nhận định mới về mùa vụ này.
(2) Diễn biến tình hình xuất, nhập khẩu cà phê 6 tháng đầu năm 2014. Phân tích xu hướng biến động kim ngạch và thị trường xuất, nhập khẩu.
 (4) Xu hướng, triển vọng thị trường cà phê trong giai đoạn nửa cuối năm 2014. Một số dự báo giá cả cà phê trong nước và quốc tế.
 
Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này.
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ