Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
AGROINFO công bố "Báo cáo thị trường ngành gỗ 6 tháng đầu năm 2014"
22 | 08 | 2014
Trung tâm Thông tin PTNNNT công bố Báo cáo thị trường ngành gỗ 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo không chỉ cập nhật thông tin sản xuất – thương mại ngành gỗ 6 tháng năm 2014, mà còn mang đến cho Quý độc giả bức tranh ngành gỗ Việt Nam và thế giới trong những năm gần đây, với mong muốn giúp Quý độc giả có cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về những chuyển biến liên tục trong ngành gỗ.

Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:

(1) Bức tranh chung thực trạng, tài nguyên rừng Việt Nam;
(2) Thông tin cập nhật và chuyên sâu về sản xuất – thương mại các sản phẩm từ gỗ và gỗ của Việt Nam;
(3) Phân tích toàn diện những chuyển biến trên thị trường gỗ thế giới;
(4) Triển vọng thị trường gỗ cuối năm 2014.
 
Báo cáo thị trường ngành gỗ 6 tháng đầu năm 2014 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Trung tâm thương mại quốc tế (ITC), Tổ chức tiền tệ thế giới (IMF), Tổng cục Hải Quan và Tổng cục Thống kê Việt Nam.


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường