Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Từ 2/10/2014, thuế suất xuất khẩu mặt hàng cao su là 0%
27 | 08 | 2014
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu mặt hàng cao su. Theo đó, sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu một số mặt hàng trên từ 1% xuống còn 0%. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/10/2014.

Việc sửa đổi giảm mức thuế suất xuất khẩu sẽ góp phần khuyến khích xuất khẩu cao su của Việt Nam trong thời gian tới. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng xuất khẩu cao su 8 tháng năm2014 đạt 548 nghìn tấn với giá trị đạt 989 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 31,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 7 tháng đầu năm 2014 đạt 1.830 USD/tấn, giảm 24,96% so với cùng kỳ năm 2013.
 
Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong7 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 21,01% về khối lượng và giảm 40,25% về giá trị; Malaysia giảm 13,72% về khối lượng và giảm 40,03% về giá trị.
 
Nguồn: VOV
 


Báo cáo phân tích thị trường