Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàng cao su
25 | 10 | 2011
Kể từ ngày 8.12.1011, mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mủ cao su ở dạng khác (thuộc nhóm 4001) phải chịu thuế xuất khẩu 3%.

Bộ Tài chính vừa quyết định điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng cao su. Theo đó, kể từ ngày 8.12.1011, mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa và mủ cao su ở dạng khác (thuộc nhóm 4001) phải chịu thuế xuất khẩu 3%.

 

Kểtừ ngày 8.12.2011, cao su tổng hợp thuộc nhóm 4002 sẽ phải chịu thuế suất 5% thay cho mức thuế suất 3% như quy định trong Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư 184/2010/TT-BTC.

Cũng kể từ ngày 8.12.2011, cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải thuộc nhóm 4005 sẽ được giảm thuế xuất khẩu xuống còn 3% thay vì mức 5% như hiện hành.

Theo Báo đầu tưBáo cáo phân tích thị trường