Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tổng kết diễn biến giá đường tháng 8/2014
09 | 09 | 2014
Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/8/2014 là 369.000 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 54.000 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/7/2014 đến 15/8/2014 là 92.960 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 21.500 tấn.

Giá bán đường tháng 8 giảm khoảng 100 đồng/kg so với tháng trước. Cụ thể giá bán đường trắng loại 1 đã có thuế VAT tại cửa kho nhà máy: Miền Bắc từ 12.400-12.600 đồng/kg; Miền Trung và Tây Nguyên: 12.300-12.800 đồng/kg; Miền Nam: 13.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá bán lẻ đường mía-RE Biên Hòa rời tại Tây Ninh trung bình ở mức 15.300 VND/kg trong tháng 8.
 
Diễn biến giá bán lẻ của đường mía-RE Biên Hòa rời tại Tây Ninh (VND/kg)
 
Nguồn: AGROINFO
 
Tại thị xã Tây Ninh, cuối tháng 7 và kéo dài đến hết tháng 8, giá bán lẻ đường RE Biên Hòa ở mức khá ổn định 15.000 VND/kg. Tuy nhiên, giá đường cùng loại tại chợ thị trấn Châu Thành, Tây Ninh giá cả lại có sự giao động ở mức mức 14-16.000 VND/kg. Cuối tháng 7 và tuần đầu tháng 8, giá đường ở mức 16.000 VND/kg, nhưng đến ngày 7/8/2014 giá đường đột ngột giảm xuống còn 14.000 VND/kg, tuy nhiên, những ngày tiếp theo giá đường đã tăng lên mức giá 15.000 VND và đến tuần cuối tháng 8, giá đường đã phục hồi trở lại ở mức 16.000 VND/kg như  mức đầu tháng 8/2014.  
 
 


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ