Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường đường có dấu hiệu chuyển biến tích cực trong tháng 6/2014
27 | 06 | 2014
Thị trường đường đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực khi lượng đường tiêu thụ của các nhà máy trong tháng 6/2014 có dấu hiệu tăng cao so với cùng kỳ. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/5/2014 đến 15/6/2014 là 149.870 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 28.480 tấn.
Số liệu thống kê đường tồn kho của cả nước cho thấy tốc độ giảm của hàng tồn kho trong tháng 6/2014 nhanh hơn so với tháng 5 do tiêu thụ đường của thị trường trong tháng 6 tăng nhanh hơn so với tháng 5. 
 
Lượng đường tồn tại kho các nhà máy đến ngày 15/6/2014 là 548.940 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 56.430 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước chỉ có 12%. Trong khi đó trong tháng 5 lượng đường tồn kho đạt mức 678.000 tấn, ước cao hơn 20% cùng kỳ, trong đó 14.000 tấn đường tồn tại các doanh nghiệp thương mại.
Lượng đường tiêu thụ tăng, tốc độ hàng tồn kho giảm mạnh hơn đã ảnh hưởng tích cực đến giá đường trong nước. Giá bán đường tháng 6 tăng khoảng 300 – 500 đồng/kg so với tháng trước. 
 
Theo Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối tính đến ngày 15/6/2014, nhà máy cuối cùng là KCP đã dừng sản xuất, kết thúc vụ ép 2013-2014. Các nhà máy đã ép được 16.139.500 tấn mía, giảm 162.900 tấn; sản xuất được 1.584.980 tấn đường, tăng 77.030 tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: gafin.vn
 


Báo cáo phân tích thị trường