Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản tin giá lúa gạo ngày 16/1/2015
16 | 01 | 2015
Hiện giá lúa tươi tại Kiên Giang đang giao động từ 4.600 – 5.200 đồng/kg.

 Hiện giá lúa tươi tại Kiên Giang đang giao động từ 4.600 – 5.200 đồng/kg. Giá lúa khô Kiên Giang giao động từ 5.700 – 6.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá lúa khô tại Bạc Liêu giao động trong khoảng 6.100 – 8.000 đồng/kg, giá gạo giao động từ 9.000 – 12.000 đồng/kg.

Giá lúa tại một số địa phương ngày 16/1/2015

Đa phương

Mặt hàng

Quy cách

Giá ngày 16.1.2015

(đồng/kg)

Kiên Giang

lúa IR50404

Lúa khô

5.700-5.800

Lúa OM 5451

Lúa khô

6.150-6.200

Lúa OM 2514

Lúa khô

6.100-6.200

Lúa OM 2517

Lúa khô

6.100-6.200

Lúa OM 4218

Lúa khô

6.000-6.100

Lúa OM 6976

Lúa khô

6.100-6.200

Lúa IR 50404

Lúa tươi

4.600-4.700

Lúa OM 2514

Lúa tươi

5.100-5.200

Lúa OM 6976

Lúa tươi

5.100-5.200

Bạc Liêu

Lúa OM 5451

Lúa khô

6100

Lúa Thơm Lài

Lúa khô

6500

Lúa OM 4218

Lúa khô

6000

Lúa Một Bụi đỏ

Lúa khô

8000

Gạo Một Bụi

 

11000

Gạo Dài thường

 

9000

Gạo Tài Nguyên

 

12000

Gạo Thơm Thường

 

12000

Nguồn: AGROINFOBáo cáo phân tích thị trường